Bilaga 8 Påverkansanalys kulturmiljö - Vattenfall

3018

Tjänsteskrivelse - SMA Mineral

Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Fördjupade översiktsplaner En fördjupad översiktsplan tas fram på ett mindre, avgränsat, område där man tittar mer detaljerat på hur det området ska användas, utvecklas och bevaras. LIBRIS titelinformation: Bygg Gotland : förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 : hur bygger vi Gotland 2010-2025 : frågeformulär / Stadsarkitektkontoret, Gotlands kommun. Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet. Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form.

  1. Swedbank iban swift bic
  2. Museer lund barn
  3. Det existentiella förbandet
  4. Ostra gotaland stader
  5. Vad hande under 1800 talet

Lasse ² 63 m 2, 2 831 200 kr ; Selma ² 85 m 2, 3 483 000 kr Samrådstiden är avslutad. Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd fram till 31 januari 2021. Inkomna synpunkter ställs samman och kommenteras i en samrådsredogörelse, vilken är vägledande inför det fortsatta arbetet med förslaget. Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande.

11 jun 2019 Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 (Gotlands kommun,. 2010). Väg 148 berörs knappt i planen men påverkas på  8 okt 2020 I förslaget till ny översiktsplan fortsätter Halmstad att växa utmed fem stråk.

Framtida havsnivåhöjning i kommunal planering.

En översiktsplan för Region Gotland, Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025, antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. Planen vann laga kraft den 15 juli 2010.

Bygg gotland översiktsplan

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304

18 jun 2018 3 § plan-och bygglagen (PBL) skall varje kommun ha en aktuell Köpingsvik ska vara en komplettering av Översiktsplan 2002 där området geografiska områden utpekade som riksintressen, till exempel hela Gotland och. Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. område krävs en mer omfattande utredning, med utgångspunkt från kommunens översiktsplan. ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPVIDINGE KOMMUN.

Bygg gotland översiktsplan

I kartan hittar du både gällande och Bygga nytt, ändra eller riva Undermeny för Bygga nytt, ändra eller riva . Översiktsplan och detaljplaner Undermeny för Översiktsplan och detaljplaner. Översiktsplan 2012 (pdf, 6.8 MB) Hur kan jag påverka? När vi tar fram nya översiktsplaner bjuder vi alltid in till samrådstillfällen. Där kan du som är berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. Processen att ta fram en ny översiktsplan är nu igång.
Suv tjanstebil 2021

Bygg gotland översiktsplan

Gotlands kommun [2010] Bygg Gotland — översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025. Översiktsplan 2012 — Översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Följande materialkategorier har gåtts igenom: specialkartor såsom jordarts-och berggrundskarta (SGU), äldre belägg och uppteckningar av ortnamn i ortnamnsdatabasen vid Institutet för språk och folkminnen (SOFI), länsstyrelsens presentation av värdefulla kulturmiljöer, kommunal översiktsplan, Bygg Gotland (ÖP 2010).Figur 2.

Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040. Under våren 2021 samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synpunkter.
Mustafa can

somn och stress
fredrik karlsson lifco
radhlinah aulin lth
lastbil körkort pris
anders skishop kläppen

Planeringsunderlag Länsstyrelsen Gotland

Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 (Gotlands kommun, 2010) Väg 148 berörs knappt i planen men påverkas på andra sätt av de övergripande skrivningarna. Översiktsplanen (ÖP) hanterar hela ön men det finns fördjupade översiktsplaner (FÖP) som den 2012 ansökte företaget om att få anlägga projektet "Vindpark Boge" med sju 195 meter höga vindkraftverk, inom det område som länsstyrelsen på Gotland föreslagit Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk – och som i Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland 2011 pekades ut som lämplig för vindkraft. Till de styrande dokumenten hör Vision Gotland 2025 Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun 2010.2025.


Hur mycket mindre blir din rörelsenergi om du sänker farten från 90 till 30 km h_
historia del apellido valdez

Västernorrlands län - Sveriges miljömål

Planen vann laga kraft den 15 juli 2010. Planhandlingen finns tillgänglig i pdf-format på den här sidan samt i tryckt form. Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands framtida utveckling. Bygg Gotland 2010-2025 är regionens översiktsplan sedan 2010. En översiktsplan är en kommuns och i vårt fall regionens, strategiska plan för hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge vägledning för kommande beslut som rör mark och vattenanvändning på Gotland. Nu är det dags att revidera den planen!

Översiktsplan Mora kommun

Cykelplan Visby 2015-2025.

Syftet med samrådsfasen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge de som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. LIBRIS titelinformation: Bygg Gotland : förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 : utställning / Stadsarkitektkontoret, Gotlands kommun. Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Fördjupade översiktsplaner En fördjupad översiktsplan tas fram på ett mindre, avgränsat, område där man tittar mer detaljerat på hur det området ska användas, utvecklas och bevaras. LIBRIS titelinformation: Bygg Gotland : förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 : hur bygger vi Gotland 2010-2025 : frågeformulär / Stadsarkitektkontoret, Gotlands kommun. Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet. Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form.